Aflæsning / Flytning

Ved aflæsning eller flytning benyttes nedenstående link.

Her er der behov for at taste brugernr. og adgangskode.

Oplysninger om disse kan du altid finde på din seneste opkrævning.Aflæsning/Flytning